Herci - aktuálně hrají

Plesl

Jaroslav Plesl

Narodil se v Hradci Králové. Vystudoval herectví na brněnské JAMU.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU