Logo
VSTUPENKY ONLINE KUPUJTE Z POHODLÍ DOMOVA

Archiv představení, která už nehrajeme

Text
Upoutávky

Režie:
Arnošt Goldflam

Na dobové fotografii z roku 1919 jsou herci Rudolf Böhm-Hrušínský
a Hermína Hrušínská-Červíčková.


Režie:
Arnošt GOLDFLAM
Scéna a kostýmy:
Petra GOLDFLAMOVÁ ŠTĚTINOVÁ
Produkce:
Jan HRUŠÍNSKÝ
Hudba:
Milan POTOČEK
Asistentka režie:
Veronika ZEMÁNKOVÁ
Výroba dekorace:
Com - Pars, Ing. Stanislav HRDLIČKA

Délka představení: cca 120 minut

Komedianti  - Arnošt Goldflam - Po derniéře

Věnováno hereckým kočovným společnostem

Komedianti: nová česká komedie o hercích.

"NA ŠTACI S THESPIDOVOU KÁROU
…S Divadlem Na Jezerce začal nedávno spolupracovat Arnošt Goldflam, s úspěchem uvedl dramatizaci prózy Ireny Douskové Darda, nyní prezentuje vlastní dramatický text Komedianti, který do jisté míry čerpá z rodinných reálií hereckého rodu Červíčkových, jejichž je zdejší principál Jan Hrušínský pokrevním pokračovatelem….
…Byl jsem přítomen vkusné zábavě, v níž herci hrají s očividnou chutí. Obsazení rolí považuji za vysloveně podařené…"
Jan Kerbr / Divadelní noviny, 21. ledna 2014


"ZNAMENITÉ HERECKÉ VÝKONY V GOLDFLAMOVÝCH KOMEDIANTECH
…Svět dávných venkovských kočovných hereckých společností je vnímán v jakémsi romantickém oparu. A konečně vzešli z něho i Hrušínští. Vůbec tedy nepřekvapuje, že v Komediantech hraje principál Hrušínský starostlivého, pracovitého, ale samozřejmě také patřičně žárlivého a dobrácky protivného principála Vášu, a v důležité roli starého herce Rudýnka (alternuje Goldflam) Rostislav Novák, zástupce asi sedmé generace kočovného loutkářského rodu Matěje Kopeckého…
…Nebyl by to Goldflam, kdyby nenápadně nepoukázal na shodu nepřízně tehdejších i dnešních mocných, kterým bývá kultura a kulturnost odepřena, o to raději se ale nad ni povyšují jako nad hodnotu nepotřebnou, zbytečnou. Ostatně principál Hrušínský by na to téma mohl hrát komedie i naučné kusy, když právě jeho úspěšnému, věčně vyprodanému, a takřka nikdy se nepodbízejícímu divadlu je přízeň magistrátních škrholů pravidelně odpírána…
… Znamenité herecké výkony budete v Komediantech obdivovat... Všechno je laskavé. Jako Goldflam."
J. P. Kříž / Právo

"KOMEDIANTI Z JEZERKY, IDEÁLNÍ DIVADLO PRO NOSTALGICKÝ SMÍCH
...Principál Jan Hrušínský má kolem sebe silnou partu...
...K nejlepším momentům hry patří "divadlo na divadle" - ukázky z představení, která komedianti na svých štacích hrají... Kromě známých tváří, jako jsou Jan Hrušínský, Klára Issová a Petr Vacek, nejvíc vyčnívá Rostislav Novák, a hlavně pak bezmála devadesátiletá Věra Kubánková. Výkon zasloužilé herečky je skutečně obdivuhodný..."
Tomáš Šťástka, MF DNES, 16. 12. 2013

CHCETE-LI SE POTĚŠIT A DOBŘE POBAVIT, PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA KOMEDIANTY.

PREMIÉRA - 12. prosince 2013

Foto z premiéry Jana Pertáková

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL

Milí diváci,
bohužel dnešní stav paní Jiřiny Bohdalové neodpovídá jejímu předpokladu, že posezení na Jezerce se svými diváky bude moct uskutečnit.
Je nám to nesmírně líto, bohužel vyšší moc zasáhla, proto rušíme oba prosincové termíny mimořádného Vánočního setkání s Jiřinou Bohdalovou
- tedy 6. i 19. prosince 2022. 
Doufáme, že nám zachováte přízeň, pochopíte vážnost situace i její řešení, které nás upřímně mrzí, a vyberete si z dalších plánovaných termínů roku 2023 nebo jakékoliv jiné představení - 
 prosíme informovat paní pokladní buď na emailu vstupenky@hrusinsky.cz, nebo na tel.: 261 224 832.

Děkujeme Vám, že chápete závažnost důvodu a přejeme Vám v kontextu událostí hlavně hodně zdraví a sil,
Vaše Divadlo Na Jezerce.