Logo
VSTUPENKY ONLINE KUPUJTE Z POHODLÍ DOMOVA
Postava

Archiv představení, která už nehrajeme

Text
Upoutávky

Režie:
Juraj HERZ
Spolupráce na inscenaci:
Tereza HERZ
Scéna:
Šimon CABAN
Kostýmy:
Simona RYBÁKOVÁ
Produkce:
Jan HRUŠÍNSKÝ
Fonetická spolupráce:
Dr. Zdena PALKOVÁ
Překlad:
Ivo T. HAVLŮ
Zvukový design:
Ladislav GREINER


PREMIÉRA v DNJ: 27.3.2008

DERNIÉRA v DNJ: 26.4.2010


Délka představení: cca 145 minut

Sklenka sherry  - Neil Simon - Po derniéře

Směšný blues o hledání štěstí a lásky.

Neil Simon, Juraj Herz, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský – dělají komerci nebo úspěšné divadlo?

„…Slovo komerční je u nás pořád vnímáno jako po socialisticku. Je Woody Allen komerční, když se po Činoherním klubu nebo Pod Palmovkou objeví Na Jezerce? A Mandragora na téže scéně je na rozdíl od Švandova divadla jen výdělečná?! A co Havlíčkovy a Herzovy Petrolejové lampy. Komerce?!...
A považte! Aby byla inscenace komerčně úspěšná, nasadí Na Jezerce do titulní role – Zuzanu Kronerovou. Nejenom mistryni, ale přímo ministryni tragikomedie, jíž tento titul je. Jezerce to vytkněme, zatímco vždy stejně tak skvělé Hubu nebo Vašáryovou Na zábradlí chválíme. Vágní neexistence kritérií v kritice je stále víc příznakem neznalosti, neschopnosti komparovat, srovnávat. Nemohli bychom tvrdit, že se třeba Hrušínský rád obsazuje do hlavních rolí. Mimochodem, ve Sklence sherry jeho čtyřprocentní herec-utěšitel Jimmy není rolí hlavní, zato ale odvedenou mistrovsky. Totéž je možné tvrdit o Miluši Šplechtové a Veronice Jeníkové jako Toby, o Tereze Němcové v roli Polly…Zkusme se srovnat s tím, že Na Jezerce, která mimochodem letos dostala jen dotaci na vstupenku, se hraje moc dobré divadlo. „


Jiří P. Kříž, Právo 6. 5. 2008

Foto z představení Majka Votavová

Foto po premiéře Jana Pertáková

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL

Vážení diváci,
Divadlo Na Jezerce bylo přizváno do programu nazvaného NIC 2020 – po krátké úvaze jsme se rozhodli ho neúčastnit. S touto iniciativou nejsme jakkoliv propojeni. Neztotožňujeme se s tím, aby si divák kupoval neexistující vstupenku na Představení o ničem. Činnost našeho divadla je plně odkázána na prodej vstupenek – těšíme se tedy, že si u nás už brzy budete moct zakoupit vstupenku na existující představení o něčem. Činnost magistrátu tím nijak nesnižujeme, jen doufáme, že nás diváci nebudou hledat ve virtuálním světě, ale najdou nás už brzy na jevišti v Nuslích.
Současná opatření v plné míře respektujeme a děkujeme za trpělivost všem,
kteří s pochopením přijímají nynější situaci.
Děkujeme také za množící se dotazy na případnou pomoc v provozu Divadla Na Jezerce.
V případě, že váš zájem podpořit divadlo trvá, můžete tak učinit na č.ú. DNJ: 107-3193950267/0100.
Celý tým Divadla Na Jezerce vám přeje pevné zdraví.