Herci - aktuálně hrají

Strenáčik

Peter Strenáčik

Je absolventem JAMU a účinkuje také v Hudebním divadle Karlín.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU