Herci - aktuálně hrají

Šmoldas

Ivo Šmoldas

Ivo Šmoldas je český básník, nakladatelský redaktor, kulturní publicista, scenárista, moderátor a překladatel. Od prosince 2024 ho budete moci vídat v komedii Petra Vacka BAŤMAN na Jezerce.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU / A SPLENDID TIME IS GUARANTEED FOR ALL
  KUPUJTE VSTUPENKY ONLINE


NOVÁ SEZÓNA V PRODEJI!
Září a říjen k dostání on-line