Herci - aktuálně hrají

Batulková

Dana Batulková

Vystudovala pražskou DAMU.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU