Herci - aktuálně hrají

Stanková

Betka Stanková

Narodila se v Bratislavě. Absolvovala hudebně-dramatický obor na státní konzervatoři.

Divadlo Na Jezerce

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU