Partneři

Poděkování

 • Logo MČ Praha 4Objekt divadla je v majetku MČ Praha 4.
 • Děkujeme foto-ateliéru STUDIO RVV a paní Marii Votavové studio@rvv.cz.
 • Děkujeme fotografům Janě Pertákové a Ivanu Kahúnovi
 • DSJH děkuje grafikovi Mirkovi Vojáčkovi - mirek.vojacek@mladosovice.cz
 • Děkujeme Libuši Šafránkové a Josefu Abrhámovi
 • Děkujeme Josefu Abrhámovi mladšímu
 • Děkujeme Zuzaně Svobodové
 • Děkujeme Karlovi Dlabačovi
 • Děkujeme tvůrcům těchto stránek v čele s Davidem Slavíkem

Sponzoring

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem partnerům, dárcům
a přátelům, kteří DNJ pomáhají ať už finančně či věcnými dary
a zároveň se obracíme na ty, kdo by s Divadlem Na Jezerce měli možnost a chuť takto spolupracovat v budoucnosti.

Možné formy sponzoringu:

 • Finanční dar
 • Smlouva o reklamě
 • Zakoupení celého představení (s možností uspořádání rautu pro Vaše klienty či zaměstnance)
 • Věcný dar (kancelářské vybavení, rekvizity, kostýmní výbava, občerstvení na premiérové rauty a podobně)
 • Propagace divadla (bilbordová kampaň, inzerce, dopravní značení DNJ v ulicích Prahy 4...)

Kompenzace ze strany Divadla Na Jezerce:

Dle výšky hodnoty poskytnutých prostředků či darů – služby od loga Vaší společnosti v našich propagačních materiálech, v brožurách a programech k jednotlivým hrám, na plakátech, na vstupenkách, ve foyeru či v hledišti, v placené inzerci, na tiskových konferencích, v programových letácích A3 umístěných v pražských tramvajích a autobusech, na premiérových pozvánkách pro VIP klienty, na internetových stránkách divadla www.divadlonajezerce.cz / www.hrusinsky.cz, dohodnutý počet vstupenek zdarma na jednotlivé premiéry, až po bezplatné představení pro Vaše klienty či zaměstnance, s možností uspořádání rautu po představení.

Daňové zvýhodnění našich partnerů

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podrobnější informace získáte v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za jejich podporu a pomoc!!!

Náš velký dík patří všem partnerům, kteří nám pomáhají inscenace realizovat.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ POKLADNY

 

   Do 19. srpna je pokladna ZAVŘENÁ
         Od 20. srpna do 11. září: 13:00 – 18:00
            Od 12. září: BĚŽNÝ PROVOZ POKLADNY


              ONLINE PRODEJ V PROVOZU CELÉ LÉTO
 
        TĚŠÍME SE NA VÁS V SEZÓNĚ 2018/2019